Adresa: DN 1, Km. 32, com. Ciolpani, jud. Ilfov - Tel: 021.2677014 - pentru e-mail & contact faceți click AICI!

 

 

15 ianuarie 1951 - se înfiinţează la BUCUREŞTI, CENTRUL DE INSTRUCŢIE   AL APĂRĂRII PASIVE A TERITORIULUI, în baza Deciziei nr. 133 din 08.01.1951 a Ministerului Afacerilor Interne şi a ordinului de zi nr. 17 din 17.01.1951 al Comandamentului Apărării Pasive a Teritoriului.

01 ianuarie 1952  - în baza Decretului nr.14/17.01.1952 şi Regulamentului Apărării Locale Antiaeriene se schimbă denumirea   în   CENTRUL   DE   INSTRUCŢIE   AL   APĂRĂRII LOCALE ANTIAER1ENE;

1953 - Centrul de instrucţie este reorganizat ca  Regimentul  1 A.L.A., care, din 15.01.1954 primeşte denumirea Regimentul 1 A.L.A. Instrucţie pe care o păstrează până în 1955;

 Iunie 1955 - se reia denumirea de CENTRUL DE INSTRUCŢIE AL APĂRĂRII LOCALE ANTIAERIENE;
01  octombrie 1967 - în baza Legii nr. 17/1967 şi a Decretului 711/1967, Centrul de Instrucţie A.L.A. trece la  Ministerul Forţelor Armate şi este dislocat în cazarma de la Km. 32 de pe D.N.-1 Bucureşti – Ploieşti;

31.03 – 07.04.1973- Centrul de instrucţie se mută în garnizoana Mihai Bravu; unde îşi desfăşoară activitatea până în iunie 1990 când unitatea revine în actuala cazarmă (Ciolpani D.N.-1 Km. 32);

01 august 1991  se schimbă denumirea în Centrul   de Perfecţionare  a Pregătirii Cadrelor din Apărarea Civilă (din 1996 Protecţia  Civilă);   sunt  înfiinţate   2   catedre  (pregătire  tactică şi pregătire tehnică de specialitate) şi Biroul învăţământ şi pregătire pentru luptă (intervenţie).

01 iunie 1997 - Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor îşi încetează activitatea şi se înfiinţează Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilăcuo nouă organizare (3 catedre).

26 februarie  1998 -  în baza  Decretului Prezidenţial nr. 58/ 12.02.1998. Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă primeşte Drapelul de luptă.

01 ianuarie 2001 - în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 179 din 26.10.2000, Şcoala de Aplicaţie, împreună cu toate structurile de protecţie  civilă, trece din nou  în  subordinea Ministerului de Interne, cu o nouă structură  organizatorică.

15 decembrie 2004 - în baza Hotărârii Guvernului României nr. 1490 din 9 septembrie 2004 şi Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. I/0621 din 01.12.2004, prin care a fost aprobat statul de organizare, Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă îşi încetează activitatea şi se înfiinţează Centrul Naţional de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, având în snbordine şi cele 3 Centre Zonale de Pregătire de Protecţie Civilă (Bacău, Cluj-Napoca, Craiova).

15 decembrie 2005 –  se schimbă denumirea unităţii în Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă.
Începând cu data de 08.05.2006 Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă este autorizat de Comisia naţională de Formare Profesională a Adulţilor pentru formarea iniţială a inspectorilor de protecţie civilă iar  de la data de 12.09.2006 a fost autorizat de către aceeaşi instituţie pentru perfecţionarea aceleiaşi categorii de cursanţi.
În anul 2010 Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă este reautorizat pentru pentru formarea iniţială şi perfecţionarea inspectorilor de protecţie civilă (cod COR 123903) şi obţine autorizarea pentru formarea iniţială a şefilor serviciilor voluntare/private pentru situaţii de urgenţă (cod COR 315101).

NEWSLETTERS


     
     
        
Copyright © 2009 - 2023. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă. All rights reserved.

În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs. Detalii AICI!.

Acceptati cookie de pe acest site?